• Kontakt

Välkommen till Invita

Omvårdnad
Nyköping

Nyköping, Folkunga

Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 1400 Östra innerstaden
0155-451028

Grupp 1500 Västra innerstaden
0155-451023
Theresia Jönsson
Gruppchef 1400
0155-45 10 26
Östra innerstaden
theresia.jonsson@invita.se

Jenny Lindström
Gruppchef 1500
0155-45 09 16
Västra Innerstaden
jenny.lindstrom@invita.se

Nyköping, Vildgås

Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 1100 Rosenkälla, Bryngelstorp
0155-451014

Grupp 1200 Stenkulla, Isaksdal och Sjösa
0155-451015Janne Berg
Gruppchef 1200
0155-45 10 27
Stenkulla, Isaksdal, Sjösa
janne.berg@invita.se

Ingvor Bergli
Gruppchef 1100
0155-45 10 12
Rosenkälla, Bryngelstorp
ingvor.bergli@invita.se

Nyköping, Mejeriet

Telefon till hemtjänstgruppen
0155-45 10 22

Grupp 1300 Brandkärr, Oppeby, Högbrunn och landsbygd (ej Sjösa) 

Nyköping, Hamnen

Telefon till hemtjänstgruppen
0155-45 10 19

Grupp 1600 Brandholmen,Kungshagen, Spelhagen och Arnö
Kristina Persson

Tf Gruppchef 1300
0155-45 10 29
Brandkärr, Oppeby, Högbrunn och landsbygd (ej Sjösa)
krstina.persson@invita.se
Johanna Karlsson

Gruppchef 1600
0155-45 10 18
Brandholmen, Kungshagen, Spelhagen och Arnö
johanna.karlsson@invita.se

Omvårdnad
Strängnäs/Mariefred

Strängnäs
Telefon Platskontor 0152-71 53 00 växel

Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 2600  Strängnäs
0152-71 53 08

Grupp 2700  Mariefred och Åkers styckebruk
0159-77 03 10

Madeleine Åslund
Gruppchef 2600
0152-715301
Strängnäs
madeleine.aslund@invita.se

Susanne Johansson
Gruppchef 2700
0159-770313
Mariefred och Åkers styckebruk
susanne.johansson@invita.se

Hemservice
Nyköping/Oxelösund/Trosa

Platskontor
Gasverksvägen 5
611 35 Nyköping

 

Yvonne Vahlberg
Verksamhetschef
0155-45 09 10
yvonne.vahlberg@invita.se

Restaurang Umgås Nyköping

Vildgåsvägen 2A
611 62 Nyköping

Telefon till restaurangen
0155-45 64 64
E-post: umgas@invita.se

Sofie Vestin
Restaurangchef
070-737 01 61
sofie.vestin@invita.se

Huvudkontor

Cecilia Ingre

VD
0155-45 10 13

070-412 76 22

cecilia.ingre@invita.se

Mia Johansson
Verksamhetschef Omvårdnad

0155-45 10 11
mia.johansson@invita.se

Per Ingre
Styrelseordförande
0155-45 10 20
070-750 48 20
per.ingre@invita.se

Gudrun Blomberg
Ekonomiansvarig
0155-45 10 21
gudrun.blomberg@invita.se

Huvudkontor

Nyköping, Huvudkontor

Adress
Invita Omvårdnad AB
Invita Hemservice AB
Invita Restaurang AB

Sländstigen 1

611 63 Nyköping
info@invita.se

Fakturaadresser
Invita Omvårdnad AB
invitaomvardnad@centsoft.se
Invita Hemservice AB
invitahemservice@centsoft.se
Invita Restaurang AB/Umgås
invitarestaurang@centsoft.se
Positor AB
positor@centsoft.se

Nyköping växel
0155-45 10 10

Strängnäs/Mariefred växel
0152-71 53 00

Hemservice direkt
0155-45 09 10

Restaurang Umgås direkt
0155-45 64 64