• Kontakt

Välkommen till Invita

Omvårdnad
Nyköping

Nyköping, Folkunga
Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 300 
Brandkärr, Oppeby, Högbrunn och landsbygd (ej Sjösa)
0155-451022

Grupp 400 
Östra innerstaden
0155-451028

Grupp 500 
Västra innerstaden och Arnö
0155-451023

Nyköping, Vildgås
Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 100 Rosenkälla, Bryngelstorp och Brandholmen
0155-451014

Grupp 200 Stenkulla, Isaksdal och Sjösa
0155-451015

Lena Ekberg
Gruppchef 400
Östra innerstaden
0155-45 10 26
lena.ekberg@invita.se

Mia Johansson
Gruppchef 500
0155-450916
Västra Innerstaden och Arnö
mia.johansson@invita.se

Janne Berg
Gruppchef 200
0155-451027
Stenkulla, Isaksdal, Sjösa
janne.berg@invita.se

Enhetschef Hemservice RUTtjänster

Gunnel Hedström
Gruppchef 300
Brandkärr, Oppeby, Högbrunn och landsbygd (ej Sjösa)
0155-45 09 10
gunnel.hedstrom@invita.se

Pia Sandberg
Gruppchef 100
0155-451012
Rosenkälla, Bryngelstorp, Brandholmen
pia.sandberg@invita.se

Omvårdnad
Strängnäs/Mariefred

Strängnäs
Telefon Platskontor 0152-715300 växel
Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 600  Strängnäs
0152-715308

Grupp 700  Mariefred
0159-770310

Helen Jörgensen
Gruppchef 600 och 700
0152-715301
Strängnäs, Mariefred
helen.jorgensen@invita.se

Sara Kilander
Driftsassistent 700
0159-770313
Mariefred
sara.kilander@invita.se

Huvudkontor

Cecilia Ingre

VD
0155-45 10 13

070-412 76 22

cecilia.ingre@invita.se

Maria Karlsson
VD-assistent/Administratör

0155-45 10 11
maria.karlsson@invita.se

Per Ingre
Styrelseordförande
0155-45 10 20
070-750 48 20
per.ingre@invita.se

Gudrun Blomberg
Ekonomiansvarig
0155-45 10 21
gudrun.blomberg@invita.se

Huvudkontor

Nyköping, Huvudkontor

Adress
Invita Service AB
Invita Hemservice AB
Invita Restaurang AB

Sländstigen 1

611 63 Nyköping
info@invita.se

Faktura
faktura@invita.se

Nyköping växel
0155-45 10 10

Strängnäs/Mariefred växel
0152-71 53 00

Hemservice direkt
0155-45 09 10

Restaurang Umgås direkt
0155-456464